O autorovi

Jiří Dědeček
Jiří Dědeček

Jiří Dědeček

Básník, písničkář, prozaik a překladatel Jiří Dědeček se narodil 13. února 1953 v Karlových Varech. Vystudoval knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě UK, později scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Pracoval jako tlumočník Pražské informační služby, od roku 1976 je ve svobodném povolání. Na přelomu 70. a 80. let vystupoval ve dvojici s Janem Burianem. Žije v Praze. Od roku 2003 působí jako externí pedagog na pražské Literární akademii. Od roku 2006 je předsedou Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Je držitelem několika cen: Obce překladatelů (za překlady textů G. Brassense, 1986), České sekce IBBY (Zlatá stuha za originální pojetí principů nonsensové poezie, 2001), Sukovy knihovny literatury pro mládež (Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství, 2002) aj.

Po absolvování SVVŠ v Praze (1968–71) a dvou semestrech na Fakultě sociálních věd a publicistiky UK (obor novinářství 1971–72) studoval na FF UK knihovnictví a vědecké informace (absolvoval 1976 prací Společenská funkce vědeckofantastické literatury). Studium scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU (1982–87) ukončil prací Jazyk scenáristy Jiřího Brdečky. Po absolvování roční vojenské služby působil ve svobodném povolání jako tlumočník z francouzštiny a ruštiny v Pražské informační službě (1977–83). V roce 2006 byl zvolen předsedou českého centra PEN-klubu.

Další díla autora

Žádné další knihy

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat