Karel Hlaváček - Mstivá kantiléna
Publikováno dne 29.6.2012

Mstivá kantiléna

Karel Hlaváček

166xstaženo
2x hodnoceno
Přidat k oblíbeným

Obsah knihy

Sbírku lyrických básní Mstivá kantiléna vydal Karel Hlaváček prvně v roce 1898. Sbírka obsahuje jedenáct básní a jednu tak zvanou báseň v próze, všechny jsou číslované a nemají názvy (próza je VI).

Celá sbírka je napsána ve stylu dekadence (autor se snaží před pocitem marnosti a úpadku reálného světa uniknout do jím vytvářeného světa umění). Představuje obraz marné vzpoury nizozemských zchudlých šlechticů Gézů proti španělské nadvládě Krésů v 16. století. Jednotlivé nepříliš rozsáhlé básně zachycují krátké momenty plné marnosti, beznaděje a fantastických depresivně působících obrazů, které vytváří dohromady souvislý celek od počínající vzpoury po konečnou marnost počínání a smrt. V obrazech se vyskytují neplodné lysé a choré ženy, neplodná pole i celé kraje, jezdec na vychrtlé, zpocené a hnusné herce, promoklí štěkající psi, hnisající těla. V osobní rovině představuje sbírka autorovu vzpouru proti společnosti jako takové. V básních se objevují i prvky impresionismu, kdy se autor snaží vytvořit nad nějakými scénami určitou náladu jako melancholičnost, marnost, smutek, žal nebo děs.

Verše sbírky jsou poměrně dlouhé, velmi melodické a rytmické, převážně rýmované s různým způsobem opakování rýmu. Stejně jako u kantilény jsou sloky některých básní tvořeny třemi navzájem se rýmujícími verši. Velmi často autor používá opakování určitých slov nebo slovních spojení v jednotlivých básních, které spojuje do lehce odlišných kontextů. Taková slova nebo slovní spojení v básni pak vystupují do popředí a vytvářejí pro každou báseň jedinečné naladění, jedinečnou atmosféru.

O autorovi

Karel Hlaváček
Karel Hlaváček

Karel Hlaváček

(24. srpna 1874, Praha – 15. června 1898, Praha), český básník a výtvarník. Významný představitel české dekadence a českého symbolismu. Po absolvování české reálné školy studoval moderní jazyky na pražské filozofické fakultě. Spolupracoval s Moderní revue, kam přispíval básněmi i kresbami. Zemřel na tuberkulózu.

Dílo: Sokolské sonety (1895), Pozdě k ránu (1896), Mstivá kantiléna (1898).

Další díla autora

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat