Karel Jaromír Erben - Kytice
Publikováno dne 3.7.2012

Kytice

Karel Jaromír Erben

2155xstaženo
15x hodnoceno
Přidat k oblíbeným

Obsah knihy

Kytice, původně vydaná pod názvem Kytice z pověstí národních, je jedno ze stěžejních děl Karla Jaromíra Erbena. Je to jediná sbírka básní, kterou vydal. Sbírka vyšla poprvé roku 1853 a obsahovala 12 básní; druhé vydání z roku 1861 bylo rozšířeno o baladu Lilie (a také oddíl Písně). Třetí vydání vyšlo sice až po autorově smrti roku 1871, ale bylo jím ještě připraveno. Zde je vypuštěn oddíl Písně. Kytice byla poprvé vydána v časopisech, měla obrovský úspěch a ovlivnila mnoho umělců. Sbírku tvoří balady (ačkoli sám Erben toto slovo nepoužívá); básník vychází z lidové (slovanské) tradice. V tomto ohledu je Kytice typickou sbírkou ohlasovou a projevem folkloristicky orientovaného romantismu. K jednotlivým básním jsou připojeny poznámky (Poznamenání) obsahující údaje o původu či o jinoslovanských variantách.

O autorovi

Karel Jaromír Erben
Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben

(7. listopadu 1811, Miletín u Hořic v Podkrkonoší – 21. listopadu 1870, Praha), český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu. Absolvoval gymnázium v Hradci Králové a práva v Praze. Pracoval v Českém (dnešním Národním) muzeu, byl prvním archivářem města Prahy, později vysokým úředníkem na pražském magistrátu. Jako člen jazykové komise Matice české se podílel na formování spisovné češtiny.

Dílo: Těžištěm jeho díla byl sběr a publikování lidových písní a pohádek z Čech: Kytice z pověstí národních (1853, stěžejní dílo), Písně národní v Čechách (1842–1845), České pohádky – například O Zlatovlásce, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Hrnečku, vař, Otesánek, Sněhurka, Jabloňová panna a mnoho dalších.

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat