Jiří Wolker - Host do domu
Publikováno dne 29.6.2012

Host do domu

Jiří Wolker

471xstaženo
1x hodnoceno
Přidat k oblíbeným

Obsah knihy

Sbírka, která vznikla z jeho gymnazijních prací. Má 3 oddíly: Chlapec – verše vyjadřují důvěru v život, optimismus, blízký vztah k nejobyčejnějším věcem (básně Chlapec, Poštovní schránka), Ukřižované srdce – tento oddíl si všímá bídy a utrpení; poezie solidarity a vzpoury (báseň Dláždění) a Host do domu – touha po harmonii a důvěrný pohled na svět připomínají oddíl první, chybí ovšem výrazná dětská stylizace, smrt je chápána jako přirozená součást života, brána do nového probuzení; básník se vyznává z lásky k tomuto světu (b. Věci). Objevuje se zde pokorný pohled na svět, soucit (křesťanský) s chudými a trpícími, lyrizace všedních věcí a všedního dne. K věcem kolem sebe přistupuje jako k živým bytostem a rozmlouvá s nimi, snaží se je polidštit (např. báseň Poštovní schránka, Věci, …). V díle prezentuje názor, že rozpory se mají řešit láskou. V poslední básni (Svatý kopeček), nazvané podle místa, kde žili básníkovi prarodiče a kam často jezdíval, objevuje bídu, která ovlivnila jeho další tvorbu. Báseň je ovlivněna Apollinairovým Pásmem. Wolker chce udělat svět spravedlivějším a lepším.

O autorovi

Jiří Wolker
Jiří Wolker

Jiří Wolker

‎(29. března 1900, Prostějov – 3. ledna 1924, Prostějov), český básník, člen Literární skupiny a Devětsilu, představitel tzv. proletářské poezie. Absolvoval gymnázium, studoval práva a filozofii. Zemřel na tuberkulózu.

Dílo: Host do domu (1921), Těžká hodina (1922), Mladistvé práce veršem (vydáno 1954).  

Další díla autora

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat