Jaroslav Houska - Pohádky k tichému rozjímání
Publikováno dne 12.9.2012

Pohádky k tichému rozjímání

Jaroslav Houska

216xstaženo
3x hodnoceno
Přidat k oblíbeným

Obsah knihy

Jednou přišel opět anděl Rafael na zem, aby přinesl lidem nebeské poselství. Měl jim doručit poučení, co dělat, aby jejich duše neutrpěly škodu z jejich přehnaně namáhavého a příliš činného života, který vedou. Měl nebeským poselstvím lidem pomoci jejich boží duši, kterou všichni mají v sobě, osvobodit z denního, neklidného a hlučného pracovního prostředí, v kterém se pohybují a obrátit ji k Bohu. Lidé však byli příliš zaměstnaní a o jeho boží poselství se příliš nestarali. Někteří z nich se dokonce obrátili proti němu a zakazovali mu poselství rozšiřovat mezi lid. Tvrdili, že je nemožné, aby poselství bylo od Boha, protože si dovolil vzít člověka, prostřednictvím kterého poselství rozšiřoval, za ruku. To je příliš důvěrné a není to dovoleno. Vysvětlovali, že to je způsob, který se nehodí k andělu, tvrdícímu, že je poslán Bohem. Použít ruku člověka ke své činnosti je andělům zakázáno. To stojí jasně v jejich stanovách, podle kterých se musí řídit. Jiní, velmi chytří a uznávaní lidé se mu vysmívali, že musí být úplně méněcenný duch, protože nemá dobrý sloh. A učí věci, které nejsou obsaženy v jejich knihách, a proto mu vůbec nelze věřit. Především jim vadí, jak se ve svém tak zvaném božím poselství nedůstojně vyjadřuje. Používá lidskou řeč, ale znetvoří ji takovým způsobem, že vzdělaný čtenář je rozhořčen a odmítá se dále poselstvím zabývat. Byli také takoví, kteří říkali, že jeho vysvětlování je rozvláčné, zdlouhavé a tím unavující a nudné. Anděl Rafael se cítil nešťastný, protože byl neustále lidmi odmítán, potírán a obcházen. Sklíčen se smutně vrátil ke svému nebeskému představenému a snažně ho prosil, aby ho zbavil tohoto těžkého úkolu, který nedokáže u dnešních lidí splnit. Nebeský představený ho v klidu vyslechl a vysvětlil mu, že mu nemůže úkol odebrat, protože má jako sedmý anděl, působící na konci času, zahájit a vysvětlovat začínající Boží soud na zemi. Měl by jako anděl soudu úkol splnit. Bůh mu dovoluje úkol splnit způsobem, který bude dnešním neklidným a netrpělivým lidem méně nepříjemný. Měl by se uklidněn vrátit, svoje původní vznešené boží poselství dát stranou, aby se nad ním lidé dále nepohoršovali. Aby ale mohl úkol přece jen splnit, má lidem vyprávět pohádky. Pohádky, které boží soud nad dušemi zřetelně popíší. Měl by ale použít srozumitelný sloh, aby se lidé nepohoršovali a pozorně naslouchali. Má je brát jako ještě nezkušené boží děti a promlouvat k nim jednoduchou, pro děti srozumitelnou, řečí. Poté si anděl Rafael zhluboka oddychl a poděkoval v hluboké úctě svému nadřízenému. S veselou myslí se navrátil na zemi a s radostí vyprávěl lidem následující pohádky.

O autorovi

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat