O autorovi

Karel Jaromír Erben
Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben

(7. listopadu 1811, Miletín u Hořic v Podkrkonoší – 21. listopadu 1870, Praha), český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu. Absolvoval gymnázium v Hradci Králové a práva v Praze. Pracoval v Českém (dnešním Národním) muzeu, byl prvním archivářem města Prahy, později vysokým úředníkem na pražském magistrátu. Jako člen jazykové komise Matice české se podílel na formování spisovné češtiny.

Dílo: Těžištěm jeho díla byl sběr a publikování lidových písní a pohádek z Čech: Kytice z pověstí národních (1853, stěžejní dílo), Písně národní v Čechách (1842–1845), České pohádky – například O Zlatovlásce, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Hrnečku, vař, Otesánek, Sněhurka, Jabloňová panna a mnoho dalších.

Další díla autora

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat