Karel Jaromír Erben - Pohádky
Publikováno dne 29.6.2012

Pohádky

Karel Jaromír Erben

1286xstaženo
4x hodnoceno
Přidat k oblíbeným

Obsah knihy

Po dlouhá staletí, takřka od nepaměti, vznikaly pohádky v lidovém prostředí, většinou na vesnicích a daleko od městské vzdělanosti. Přenášely se z generace na generaci, od dědů k vnukům. Mnohé zanikly. Často měnily svůj příběh a rozšiřovaly se. Z učených lidí se o pohádky dlouho nikdo nestaral. Časem se mezi vzdělanci objevilo několik nadšených milovníků a znalců lidových pohádek a mezi nimi i mladý Karel Jaromír Erben. Zaznamenával si pohádkové příběhy. Na venkově si nechal vypravovat od pastýřů a pracujících žen na polích pohádky a písně a odměňoval je za to grošem. Vyžádal si také od svých přátel z různých končin Čech, aby mu pomáhali sbírat pohádky a písně. Chtěl ukázat, že divukrásný obraz tvořivé síly a života českého lidu poskytují právě české pohádky a písně.

O autorovi

Karel Jaromír Erben
Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben

(7. listopadu 1811, Miletín u Hořic v Podkrkonoší – 21. listopadu 1870, Praha), český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu. Absolvoval gymnázium v Hradci Králové a práva v Praze. Pracoval v Českém (dnešním Národním) muzeu, byl prvním archivářem města Prahy, později vysokým úředníkem na pražském magistrátu. Jako člen jazykové komise Matice české se podílel na formování spisovné češtiny.

Dílo: Těžištěm jeho díla byl sběr a publikování lidových písní a pohádek z Čech: Kytice z pověstí národních (1853, stěžejní dílo), Písně národní v Čechách (1842–1845), České pohádky – například O Zlatovlásce, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Hrnečku, vař, Otesánek, Sněhurka, Jabloňová panna a mnoho dalších.

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat