Jan Amos Komenský - Labyrint světa ráj srdce
Publikováno dne 29.6.2012

Labyrint světa ráj srdce

Jan Amos Komenský

1576xstaženo
5x hodnoceno
Přidat k oblíbeným

Obsah knihy

Autor (poutník, vzdělanec) prochází městem (alegorie světa), aby si vybral vhodné zaměstnání, vstupní Brána života a opačná Brána rozchodu, 6 hlavních ulic symbolizuje různé stavy – řemeslníky vědce, lékaře, soudce, vrchnost, duchovní, válečníky, hrad Královny Moudrosti (přístupný všem, představuje pokladnu vědění) a hrad Štěstí (jen pro některé). Poutníka na cestě provází průvodci Všezvěd Všudybud a Mámení, kteří mu nasazují růžové brýle (brýle "mámení" se skly "domnění"), ty však nepřiléhaly a poutník viděl kromě klamu i skutečnost – vidí nedostatky (podvod, závist, honbu po penězích, po snadném zisku a bezstarostném životě). V zoufalství nad marností života utíká ze světa a na boží výzvu se uzavírá v ráji svého srdce (2. část).

O autorovi

Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 na moravském Slovácku. V roce 1608 začal studovat na latinské bratrské škole v Přerově a po tříletém studiu byl vyslán na studia bohosloví v Herbornu a v Heidelberku v Německu. Před odchodem si ke svému jménu připojil další: Amos (podle biblického proroka stejného jména). V roce 1614 se vrátil na Moravu a začíná učit na přerovské škole. Hledat nové cesty výuky. Odstranil například fyzické tresty, zastával názor, že když žáci něco neumějí nebo něčemu nerozumí, je to chyba učitele. Po bitvě na Bílé hoře 8 .11. 1620 nastala pro evangelíky, jejž víru vyznával, v českých zemích doba utrpení a vyhnanství. V roce 1621 musel opustit Fulnek a musel se ukrývat u přátel, v roce 1628 odešel natrvalo z vlasti do polského střediska Jednoty bratrské v Lešně. Jako kazatel a poslední biskup Jednoty bratrské napsal mnoho spisů. Jako vynikající pedagog byl zván do jiných zemí, aby tam pomohl reformovat a modernizovat školství. V letech 1641–42 byl v Anglii, 1642–48 ve Švédsku a 1650–54 v Blatném potoce v Uhrách. Když mu v roce 1656 shořely opakovaně knihy rukopisů, se uchýlil do Amsterodamu. Zemřel 15. listopadu 1670. Je pochován ve valonském kostelíku v Naardenu v Holadsku.

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat