Jan Hus - Dcerka
Publikováno dne 29.6.2012

Dcerka

Jan Hus

466xstaženo
1x hodnoceno
Přidat k oblíbeným

Obsah knihy

Tento spisek napsal Hus na sklonku roku 1412 z vyhnanství svým bývalým posluchačkám, které navštěvovaly jeho kázání v Betlémské kapli. Poselství zvěstované betlémským kazatelem zapalovalo srdce mužů i žen. Mnohé dcery a paní ze šlechtického rodu volily dokonce život soustředěný k zájmům duchovním a žily společně v panenském domě dcery Tomáše ze Štítného Anežky vedle kaple betlémské. Kazatel si jich patrně velmi vážil a věnoval jim značnou péči. Když pak byl nucen svou kazatelnu opustit a vzdáliti se na venkov, napsal pro ně toto rozkošné dílko "O poznání cesty pravé k spasení", jemuž ani katoličtí kněží nemohli upříti hlubinu víry.

O autorovi

Jan Hus
Jan Hus

Jan Hus

(kolem r. 1370, Husinec u Prachatic– 6. července 1415, Kostnice), český římskokatolický kněz, středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel. Vystudoval Karlovu univerzitu v Praze, na níž později vyučoval, krátce i děkanem artistické fakulty a rektorem univerzity. Reformoval český pravopis – zavedl čárky a háčky nad písmeny. Psal latinsky i česky. Je považován za předchůdce protestantské reformace. Tvrdě kritizoval poměry v soudobé církvi (bohatství církve, dvojpapežství, odpustky). Ta jej uvrhla do klatby, odsoudila na koncilu v Kostnici a nechala upálit. Důsledkem husitská revoluce v Čechách. Považován za jednu z nejvýznamnějších osob české historie.

Dílo: Výklad viery, Desatera a Páteře (1412), Dcerka (1412), O církvi (1413), Knížky o svatokupectví (1413), Postila (1413).

Další díla autora

Žádné další knihy

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat