O autorovi

Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 na moravském Slovácku. V roce 1608 začal studovat na latinské bratrské škole v Přerově a po tříletém studiu byl vyslán na studia bohosloví v Herbornu a v Heidelberku v Německu. Před odchodem si ke svému jménu připojil další: Amos (podle biblického proroka stejného jména). V roce 1614 se vrátil na Moravu a začíná učit na přerovské škole. Hledat nové cesty výuky. Odstranil například fyzické tresty, zastával názor, že když žáci něco neumějí nebo něčemu nerozumí, je to chyba učitele. Po bitvě na Bílé hoře 8 .11. 1620 nastala pro evangelíky, jejž víru vyznával, v českých zemích doba utrpení a vyhnanství. V roce 1621 musel opustit Fulnek a musel se ukrývat u přátel, v roce 1628 odešel natrvalo z vlasti do polského střediska Jednoty bratrské v Lešně. Jako kazatel a poslední biskup Jednoty bratrské napsal mnoho spisů. Jako vynikající pedagog byl zván do jiných zemí, aby tam pomohl reformovat a modernizovat školství. V letech 1641–42 byl v Anglii, 1642–48 ve Švédsku a 1650–54 v Blatném potoce v Uhrách. Když mu v roce 1656 shořely opakovaně knihy rukopisů, se uchýlil do Amsterodamu. Zemřel 15. listopadu 1670. Je pochován ve valonském kostelíku v Naardenu v Holadsku.

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat