Dalimil - Dalimilova kronika
Publikováno dne 29.6.2012

Dalimilova kronika

Dalimil

1098xstaženo
1x hodnoceno
Přidat k oblíbeným

Obsah knihy

Mezi nejvýznamnější české slovesné památky patří bezpochyby rýmovaná kronika, která vznikla někdy na rozhraní prvního a druhého desetiletí 14. století. Nedorozuměním či omylem pozdější historiografie byla po několika staletích přiřčena Dalimilovi Mezeříčskému a je proto nazývána kronikou Dalimilovou. Je prvním česky psaným historickým dílem a jedním z prvních českých literárních děl vůbec. Tato cenná literární památka se nyní dostává do rukou nejširší čtenářské veřejnosti znovu po osmadvaceti letech ve srozumitelném novočeském překladu Marie Krčmové a Hany Vrbové. Přestože čeština počátku 14. století je stále češtinou, liší se od současného jazyka natolik, že by pravděpodobně nebyla dnešnímu čtenáři beze zbytku přístupná. Jisté jazykové obtíže byly ostatně překážkou při čtení tohoto díla již před staletími, takže již na začátku 17. století k ní musel její první vydavatel Pavel Ješín z Bezdězce připojit slovníček výrazů, které nebyly už tehdy v češtině běžné.

O autorovi

Dalimil
Dalimil

Dalimil

Historicky nedoložená postava z přelomu 13. a 14.století, údajně snad boleslavský kanovník Dalimil Meziříčský či Mezeříčský, existují však i jiné hypotézy. Autor tzv.Dalimilovy kroniky. Je to rýmované dílo zachycující české dějiny od příchodu Slovanů do Čech až po korunovaci Jana Lucemburského českým králem v roce 1314. Je psaná v silně konzervativním, nacionalistickém (protiněmeckém) duchu. Jedná se o první česky psanou kroniku.

Dílo: Dalimilova kronika (1314).

Další díla autora

Žádné další knihy

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat