O autorovi

Karl Marx Friedrich Engels
Karl Marx Friedrich Engels

Karl Marx Friedrich Engels

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx (5. května 1818, Trevír – 14. března 1883, Londýn), německý filosof, politický publicista, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu. Po absolvování gymnázia studoval práva v Bonnu, Berlíně a Jeně. Pracoval jako novinář. Kromě Německa žil v Paříži, Bruselu, posledních 30 let života v Londýně. Úzce spolupracoval s Friedrichem Engelsem. Podílel se na organizaci vznikajícího dělnického hnutí. Vytvořil teoretické základy marxismu jako ideologického směru. Dílo: K židovské otázce (1843), Ke kritice Hegelovy filozofie práva (1844), Svatá rodina (1844), Německá ideologie (1845), Teze o Feuerbachovi (1845), Bída filozofie (1847), Komunistický manifest (1848), Osmnáctý brumaire Ludvíka Napoleona (1852), Základy kritiky politické ekonomie (1858), kapitál (stěžejní dílo, 4 svazky, vyšly 1867, 1885, 1894, 1920), Kritika Gothajského programu (1875).

Další díla autora

Žádné další knihy

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat