Euripidés - Medeia
Publikováno dne 29.6.2012

Medeia

Euripidés

875xstaženo
3x hodnoceno
Přidat k oblíbeným

Obsah knihy

Děj dramatu čerpá ze závěru báje o Argonautech. Odehrává se v Korintu, kam uprchla Médeia poté, co zradila otce, kolchidského krále Aieta, a účastnila se bratrovraždy. Tím pomohla svému muži Iásónovi ke zlatému rounu. V Korintu však Médeia záhy zjistí, že ji Iásón hodlá opustit a chce se oženit s dcerou krále Kreonta. Navíc je i s dětmi označena jako nebezpečná osoba a vykázána ze země. Zatouží po pomstě. Lstí vymaní na Kreontovi ještě jeden den na rozhodnutí, do které země odejde. V athénském králi Aigeovi, jež tudy právě procházel, nalezla příštího ochránce. Iásón se ji snaží přesvědčit, že vše činí pouze ve prospěch svých dětí. Médeia naoko souhlasí a pošle po synech nevěstě vzácný šat. Ten je však otrávený a zahubí ji i krále Kreonta, který se snažil z dcery otrávený šat strhat. Po velkém duševním boji zabije Médeia i oba syny, čímž dovrší svoji pomstu. Z jejich smrti morálně obviňuje Iásóna, nedovoluje mu ani poslední rozloučení s mrtvými. Pak usedá s mrtvolkami dětí do dračího vozu svého děda, boha Hélia, a odlétá do Athén ke králi Aigeovi.

O autorovi

Euripidés
Euripidés

Euripidés

(asi 480 př. n. l., Salamína – 406 př. n. l., Arethusa), starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof. Získal vynikající vzdělání. Ve svém díle se zabýval soudobou aténskou společností, jejími problémy. Vynikal ztvárněním psychologie postav.

Dílo: Ze zhruba 90 děl se dochovalo 19. Alkéstis (438 př.n.l.), Médeia (431 př.n.l.), Héraklés (420 př.n.l.), Trójanky (415 př.n.l.), Élektra (412 př.n.l.), Ifigenie v Tauridě (410 př.n.l.), Foiničanky (409 př.n.l.), Ifigenie v Aulidě (406 př.n.l.), Orestés.

Další díla autora

Žádné další knihy

Podobná díla, která by Vás mohla zajímat