Henry David Thoreau - Walden
František Ladislav Čelakovský - Ohlas písní českých
Anglicky

Walden

Henry David Thoreau

Osobní deklarace nezávislosti, sociálního experimentu a duchovního poznání.

Michal Zachar - CESTA
František Ladislav Čelakovský - Ohlas písní českých

CESTA

Michal Zachar

Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mé já naučí dobře zemřít a mne dobře žít. Aneb život viděný s pomocí básní...

Friedrich Nietzsche - Beyond Good and Evil
František Ladislav Čelakovský - Ohlas písní českých
Anglicky

Beyond Good and Evil

Friedrich Nietzsche

Ve svém stěžejním díle rozvíjí významný německý filozof téma nadčlověka z knihy Tak pravil Zarathustra, nadčlověka, který stojí mimo dobro a zlo.

Jana Jordanová - Prázdný trůn
František Ladislav Čelakovský - Ohlas písní českých

Prázdný trůn

Jana Jordanová

V království Walgradu se uvolnil trůn. Každý se může zúčastnit turnaje, každý může předvést svou transformaci a každý má stejné šance stát se panovník…

František Ladislav Čelakovský - Ohlas písní českých
František Ladislav Čelakovský - Ohlas písní českých

Ohlas písní českých

František Ladislav Čelakovský

Práce je krátkou charakteristikou života tohoto českého autora doby Národního obrození, ale také představení jeho dvou stěžejních děl Ohlasů písní rus…