Antonín Jareš - Životní protivenství Bedřina N. - Kniha I. - Nevolník
Jindřich Šimon Baar - Jan Cimbura

Životní protivenství Bedřina N. - Kniha I. - Nevolník

Antonín Jareš

Dokument-román: neautobiografická, ale svědecky autentická sága dvou generací ve spárech hned několika takzvaně Velkých dob za sebou: Napřed té ve jmé…

Pavla Moudrá - Výbor přednášek
Jindřich Šimon Baar - Jan Cimbura

Výbor přednášek

Pavla Moudrá

Přednášky české spisovatelky a teozofistky (1861-1940) o individuální morálce a sociální etice.

Malcolm Phillips - Minuty
Jindřich Šimon Baar - Jan Cimbura

Minuty

Malcolm Phillips

Minuty utíkají jako kapky pramenu, slzy, radosti zastírají, miluji a to prominu...

František Ladislav Čelakovský - Ohlas písní českých
Jindřich Šimon Baar - Jan Cimbura

Ohlas písní českých

František Ladislav Čelakovský

Práce je krátkou charakteristikou života tohoto českého autora doby Národního obrození, ale také představení jeho dvou stěžejních děl Ohlasů písní rus…

Jindřich Šimon Baar - Jan Cimbura
Jindřich Šimon Baar - Jan Cimbura

Jan Cimbura

Jindřich Šimon Baar

Román zachycuje ve třech částech celý dospělý život jihočeského sedláka. Na příběhu Cimburova života je nám předkládán obraz venkova na konci 19. stol…