Karel Havlíček Borovský - Křest sv. Vladimíra
Jarmila Flaková - Poezie křídel motýlích

Křest sv. Vladimíra

Karel Havlíček Borovský

Perun byl ruský bůh, který sloužil carovi. Měl za úkol udržovat lid v poslušnosti. Lidé se k němu chodili modlit, žádali ho o každý nesmysl a Peruna t…

Jaroslav Houska - Pohádky k tichému rozjímání
Jarmila Flaková - Poezie křídel motýlích

Pohádky k tichému rozjímání

Jaroslav Houska

Jednou přišel opět anděl Rafael na zem, aby přinesl lidem nebeské poselství. Měl jim doručit poučení, co dělat, aby jejich duše neutrpěly škodu z jeji…

Hana Raddová - Dotyky poezie
Jarmila Flaková - Poezie křídel motýlích

Dotyky poezie

Hana Raddová

Jedná se spíše o črtu, než o povídku. Zralá žena hledá smysluplné naplnění života, poněvadž jako důchodkyně má již dostatek volného času. Ve vzpomínk…

Pavel Ctibor - Co dělá ruka
Jarmila Flaková - Poezie křídel motýlích

Co dělá ruka

Pavel Ctibor

Ani by mne nenapadlo na tohle přijít, kdybych neznal osobu, které se to dělo. Po několika letech velmi neuspokojivého partnerského soužití začala té o…

Jarmila Flaková - Poezie křídel motýlích
Jarmila Flaková - Poezie křídel motýlích

Poezie křídel motýlích

Jarmila Flaková

Poezie s vůní přírody, lásky a Orientu...