Marie fujanova - ŽIVOT BLOUDÍ POEZIÍ
Jan Neruda - Knihy veršů

ŽIVOT BLOUDÍ POEZIÍ

Marie fujanova

BÁSNICKÁ SBÍRKA

Irma Geisslová - Imortelly
Jan Neruda - Knihy veršů

Imortelly

Irma Geisslová

Soubor básní autorky Irmy Geisslové.

Jaroslav Houska - Pohádky k tichému rozjímání
Jan Neruda - Knihy veršů

Pohádky k tichému rozjímání

Jaroslav Houska

Jednou přišel opět anděl Rafael na zem, aby přinesl lidem nebeské poselství. Měl jim doručit poučení, co dělat, aby jejich duše neutrpěly škodu z jeji…

Karolína Caerol - Ztracená láska
Jan Neruda - Knihy veršů

Ztracená láska

Karolína Caerol

Milujete někoho a přesto ho nemůžete mít? Vaše láska je natolik silná, že by dokázala zažehnout plamen ohně, který by ani ten nejsilnější vichr nesfou…

Jan Neruda - Knihy veršů
Jan Neruda - Knihy veršů

Knihy veršů

Jan Neruda

Nerudovu sbírku charakterizuje pesimistická nálada – básníka poznamenala smrt otce a přítele, nebyl patřičně doceněn za svůj nepochybný literární tale…