Karel Čapek - Univerzitní studie
Jan Amos Komenský - Haggaeus redivivus

Univerzitní studie

Karel Čapek

Kniha obsahuje čtyři Čapkovy práce z dob univerzitních studií, v nichž reagoval na soudobou estetickou literaturu, názory a teorie a zároveň se snažil…

Miguel de Cervantese - Don Quijote de la Mancha
Jan Amos Komenský - Haggaeus redivivus
Španělsky

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantese

Snad každý zná šlechetného, chrabrého, i když více než podivínského rytíře Dona Quijota a jeho nerozlučného druha Sancha Panzu.Chudého zemana dona Qui…

Josef Václav Sládek - V zimním slunci
Jan Amos Komenský - Haggaeus redivivus

V zimním slunci

Josef Václav Sládek

Sbírka básní vydaná k 50. výročí básníkova úmrtí.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Cesta z království Českého do Benátek 1. díl
Jan Amos Komenský - Haggaeus redivivus

Cesta z království Českého do Benátek 1. díl

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta je cestopis Kryštofa Haranta z Polžic …

Jan Amos Komenský - Haggaeus redivivus
Jan Amos Komenský - Haggaeus redivivus

Haggaeus redivivus

Jan Amos Komenský

Jaká by měla býti církve dokonalost podlé toho, jakž ji Pán Bůh zaopatřil? A dalšími zajímavými otázkami se v tomto díle zabývá Jan Amos Komenský.