Svatopluk Čech - Hanuman
Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie

Hanuman

Svatopluk Čech

V této své satyrické básni se Svatopluk Čech snaží nastavit zrcadlo lidským i politickým nešvarům své doby. Autor do díla přimísil znatelnou dávku vla…

Zdeněk Báňa - Červené tenisky
Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie

Červené tenisky

Zdeněk Báňa

Příběh o dvou shodných identitách.

Svatopluk Čech - Ve stínu lípy
Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie

Ve stínu lípy

Svatopluk Čech

Jedná se o rozsáhlou báseň, která se skládá z jednoho předzpěvu a osmi hlavních "kapitol". Ústy osmi různých lidí s různými povoláními nám vypráví aut…

Josephus Flavius - Flavia Josefa život...
Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie

Flavia Josefa život...

Josephus Flavius

Ve svém životopisním díle popisuje Flavius svůj neuvěřitelně dramatický život. Přestože patřil do jedné z nejpřednějších kněžských rodin, jeho osud j…

Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie
Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie

Tyrolské elegie

Karel Havlíček Borovský

Satirická skladba, v níž Borovský naráží na mnohé politické a aktuální problémy, je psána přístupným jazykem, většinou jde o jednoduché rýmy a autor s…