Petr Bezděk - Soumrak nebes
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Cesta z království Českého do Benátek 1. díl

Soumrak nebes

Petr Bezděk

Představte si, že Bohu se nikdy nenarodil syn, a že nikdy neopustil zemi. Představte si, že zůstal, a že vládne přímo. Jenže kde je Bůh, tam musí být …

Bohuslava Rajská - Z let probuzení
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Cesta z království Českého do Benátek 1. díl

Z let probuzení

Bohuslava Rajská

Paměti a korespondence Bohuslavy Rajské z let 1839-1844. Listy Fr. Lad. Čelakovského a Bohuslavy Rajské 1844-1845. Vzájemné dopisy Antonie Čelakovské …

Radek Valenta - Válečný románek
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Cesta z království Českého do Benátek 1. díl

Válečný románek

Radek Valenta

Jde o historický román, jenž byl napsán na semináři tvůrčího psaní. Doufám, že se bude líbit.

Jack London - The acorn planter
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Cesta z království Českého do Benátek 1. díl
Anglicky

The acorn planter

Jack London

Začátkem prosince 1914 dokončoval London toto své dílo, které se mělo stát podkladem hry. Nakonec se tak však nestalo, protože je příliš složité pro d…

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Cesta z království Českého do Benátek 1. díl
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Cesta z království Českého do Benátek 1. díl

Cesta z království Českého do Benátek 1. díl

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta je cestopis Kryštofa Haranta z Polžic …