JajdulkaxX - Human.
Petra Buriánková - Daniela

Human.

JajdulkaxX

Tato povídka je o mladé dívce jménem Amber Watsonová. Je jí 17 let a žije v Londýně. Nemá žádné kamarádky, ale jednu spřízněnou duši má: Je to její n…

Zdeněk Báňa - Červené tenisky
Petra Buriánková - Daniela

Červené tenisky

Zdeněk Báňa

Příběh o dvou shodných identitách.

František Ladislav Čelakovský - Slovanské národní písně
Petra Buriánková - Daniela

Slovanské národní písně

František Ladislav Čelakovský

Slovanské národní písně patři mezi lidové písně, které jsou většinou šířeny ústním podáním z vyprávění rodičů dětem. Čelakovský některé z nich mistrně…

Telemachus Rhade - Manifestus
Petra Buriánková - Daniela

Manifestus

Telemachus Rhade

Toto dílo se zabývá životem na tomto světě. Na základě logických argumentů je zde představena teorie o účelu existence, klíč k pochopení člověka a živ…

Petra Buriánková - Daniela
Petra Buriánková - Daniela

Daniela

Petra Buriánková

Ráno se probouzím celá rozlámaná. Chvíli tápám, kde vlastně jsem. Až pohled na Danielu mě utvrdí v tom, že to nebyl sen. Její vlasy jsou rozprostřené …