Alois Jirásek - F. L. Věk I
Charles Dickens - Great Expectations

F. L. Věk I

Alois Jirásek

F.L.Věk, byl syn nezámožného kramáře v Dobrušce. Z dětství mu utkvěla vzpomínka na selskou vzpouru roku 1775 a na souseda Žalmana, tajného evangelíka,…

Karel Čapek - Překlady
Charles Dickens - Great Expectations

Překlady

Karel Čapek

Překlady děl známých autorů, především pak básníků.

Lucie Bittalová - Praha
Charles Dickens - Great Expectations

Praha

Lucie Bittalová

Báseň o Praze

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Cesta z království Českého do Benátek 2. díl
Charles Dickens - Great Expectations

Cesta z království Českého do Benátek 2. díl

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta je cestopis Kryštofa Haranta z Polžic …

Charles Dickens - Great Expectations
Charles Dickens - Great Expectations
Anglicky

Great Expectations

Charles Dickens

Sirotek Pip je chudý jako kostelní myš a sní o bohatství a životě v lepší společnosti. Velké naděje do budoucna mu přinese jmění, které dostane od nez…