Antonín Komenda - Tanot a SinNar
Karel Hynek Mácha - Básně rozličné

Tanot a SinNar

Antonín Komenda

Chlapíka jménem Tanot jsem v jeho prvním dobrodružství poslal na cestu napříč říší Geddon, jež je součástí magií oplývajícího světa Baltam. Mečem, pěs…

Uttamkumari Yumkham - A Visit
Karel Hynek Mácha - Básně rozličné
Anglicky

A Visit

Uttamkumari Yumkham

Krátký příběh... Memoár...

Petr Vavrek - Ovčák a trpaslík
Karel Hynek Mácha - Básně rozličné

Ovčák a trpaslík

Petr Vavrek

Před mnoha a mnoha lety žil jeden chudý ovčák a ten měl sedm oveček, které každý den pásal na vysoké hoře. Jako každý jiný den se ovčák vydal napást o…

Telemachus Rhade - Manifestus
Karel Hynek Mácha - Básně rozličné

Manifestus

Telemachus Rhade

Toto dílo se zabývá životem na tomto světě. Na základě logických argumentů je zde představena teorie o účelu existence, klíč k pochopení člověka a živ…

Karel Hynek  Mácha - Básně rozličné
Karel Hynek Mácha - Básně rozličné

Básně rozličné

Karel Hynek Mácha

Soubor básní z díla Karla Hynka Máchy, které se zabývají různou tématikou.